KONKURS

Poziv za dostavljanje radova

Lude žene i njihove kćerke

Četvrti broj časopisa BONA posvećen je propitivanju odnosa društva i mentalnog zdravlja žena. Tražimo teorijske i umjetničke radove koji tematiziraju sljedeće:

 

 • sprega liberalizacije tržišta rada (nemogućnost zaposlenja, nesigurni oblici i uvjeti rada, zatvaranje radnih mjesta, itd.) i porast mentalnih bolesti
 • mentalna bolest kao posljedica društvene nepravde i egzistencijalne nesigurnosti
 • utjecaj mjera štednje i uništavanja javnog sektora na pojavu i liječenje mentalnih bolesti
 • položaj i status usluga mentalnog zdravlja unutar zdravstvenog sistema, s posebnim osvrtom na poguban utjecaj privatizacije zdravstva
 • kako nametanje tradicionalnih rodnih uloga i heteronormativnosti dovodi do razvijanja mentalnih bolesti kod žena i muškaraca
 • militarizacija društva kao uzrok i/ili posljedica traume
 • ženska tjelesnost i nasilje nad vlastitim tijelom (samoozljeđivanje, poremećaji u ishrani)
 • histerične žene: mentalna bolest kao oružje protiv žena
 • lude žene: romantizacija mentalne bolesti u književnosti, slikarstvu i filmu

 

Posebno nas zanimaju radovi o temama o kojima se rijetko govori: postporođajna depresija i iskustvo upotrebe medikamenata.

 

ŠTA TRAŽIMO (UMJETNOST):

 • svi radovi moraju biti na lokalnom jeziku (BHSC)
 • u obzir dolaze samo ranije neobjavljena djela
 • moguće je poslati do tri pjesme; nema ograničenja u broju stihova
 • moguće je poslati samo jednu priču; kratke priče ne bi trebale biti duže od 2000 riječi
 • radove slati u .doc formatu
 • slike moraju biti u .jpg formatu, veličine do 2 MB; moguće je poslati do 5 individualnih radova ili do 10 radova koji su dio serije
 • posebno nas zanima forma fotoeseja

 

ŠTA TRAŽIMO (TEORIJA):

 • svi tekstovi moraju biti na lokalnom jeziku (BHSC)
 • u obzir dolaze samo autorski, ranije neobjavljeni radovi
 • teorijski tekstovi trebaju biti između 1500 i 2000 riječi (uključujući reference)
 • citiranje prema Harvardskom standardu, peto izdanje objavljeno u januaru 2015. (moguće pronaći na: http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/files/Harvard_referencing_2015.pdf )
 • tražimo radove sa jasnim političkim i ideološkim stavovima, argumentovane i odvažne
 • u ovom broju BONE želimo objaviti eseje i lične ispovijesti koje ne moraju pratiti strogi obrazac teorijskog rada – bitna nam je spremnost da se o vlastitom iskustvu progovori na autentičan, iskren i nov način
 • ne objavljujemo radove koji propagiraju eksploativne, seksističke, fašističke ili rasističke ideje, niti radove koji se zalažu za ograničavanje/oduzimanje ženskih reproduktivnih prava i koriste klerofašističke argumente

 

Zanimaju nas lične priče ispričane na autentičan način, u bilo kojoj formi. NIJE VAŽNO DA LI STE RANIJE OBJAVLJIVALE.

 

Prije slanja radova preporučujemo čitanje štampanog i online izdanja Bone. Radovi objavljeni do sada dobar su pokazatelj kakvu umjetnosti i teoriju želimo.

Poziv u .pdf formatu je dostupan ovdje.

Radove slati do 1. decembar 2018. na: redakcija@bonamag.ba, zajedno sa biografijom do 200 riječi. Ukoliko imate ideju za rad i želite je sa nama razraditi, javite se na istu e-mail adresu. Radove za web primamo nezavisno od konkursa, i nevezano za navedene teme.

Free WordPress Themes, Free Android Games