KONKURS

Poziv za dostavljanje radova

Reproduktivna prav(d)a

Treći broj časopisa BONA posvećen je propitivanju odnosa između reproduktivnih prava i reproduktivne pravde. Tražimo teorijske tekstove i umjetničke radove koji tematiziraju sljedeće:

 • reproduktivna pravda vs. reproduktivna prava – koncepti reproduktivnog zdravlja izvan okvira borbe za pravo na izbor
 • pravo na reproduktivno zdravlje i neoliberalne politike na jugoslavenskom prostoru
 • pristup zdravstvu: privatizacija i ograničavanje usluga iz oblasti reproduktivnog zdravlja
 • abortus i kontracepcija: zakonski okviri i nepisana pravila od Jugoslavije do danas
 • žensko zdravlje i tretiranje bolesti koje pogađaju žene: priče koje su nevidljive
 • trudnoća, porođaj i majčinstvo kao prostori borbe identiteta i rodnih uloga
 • mitologizacija i fetišizacija majčinstva/politike nataliteta
 • tjelesna borba za tjelesnu autonomiju: marševi, protesti, skupovi – ženska organizacija, mobilizacija i zauzimanje javnog prostora i diskursa

ŠTA TRAŽIMO (UMJETNOST):

 • svi radovi moraju biti na lokalnom jeziku (BHSC)
 • u obzir dolaze samo ranije neobjavljena djela
 • moguće je poslati do tri pjesme; nema ograničenja u broju stihova
 • moguće je poslati samo jednu priču; kratke priče ne bi trebale biti duže od 2000 riječi
 • radove slati u .doc formatu
 • slike moraju biti u .jpg formatu, veličine do 2 MB i moguće je poslati do 5 individualnih radova ili do 10 radova koji su dio serije
 • posebno nas zanima forma fotoeseja 

ŠTA TRAŽIMO (TEORIJA):

 • svi tekstovi moraju biti na lokalnom jeziku (BHSC)
 • u obzir dolaze samo autorski, ranije neobjavljeni radovi
 • teorijski tekstovi trebaju biti između 1500 i 2000 riječi (uključujući reference)
 • citiranje prema Harvardskom standardu, peto izdanje objavljeno u januaru 2015. (moguće pronaći na: http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/files/Harvard_referencing_2015.pdf )
 • tražimo radove sa jasnim političkim i ideološkim stavovima, argumentovane i odvažne
 • u ovom broju BONE želimo objaviti eseje i lične ispovijesti koje ne moraju pratiti strogi obrazac teorijskog rada – bitna nam je spremnost da se o vlastitom iskustvu progovori na autentičan, iskren i nov način
 • ne objavljujemo radove koji propagiraju eksploativne, seksističke, fašističke ili rasističke ideje, niti radove koji se zalažu za ograničavanje/oduzimanje ženskih reproduktivnih prava i koriste klerofašističke argumente. 

Posebno nas zanimaju lične priče ispričane na autentičan način, u bilo kojoj formi. NIJE VAŽNO DA LI STE RANIJE OBJAVLJIVALE.

Prije slanja radova preporučujemo čitanje štampanog i online izdanja Bone. Radovi objavljeni do sada dobar su pokazatelj kakvu umjetnosti i teoriju želimo.

.pdf poziva je dostupan ovdje.

Radove slati do 15. oktobra 2017. na: redakcija@bonamag.ba, zajedno sa biografijom do 200 riječi. Ukoliko imate ideju za rad i želite je sa nama razraditi, javite se na istu e-mail adresu. Radove za web primamo nezavisno od konkursa, i nevezano za navedene teme.

 

Free WordPress Themes, Free Android Games