KONKURS

Drugi broj časopisa BONA posvećen je odnosu feminizma i borbe za radnička prava.

Tražimo teorijske tekstove i umjetničke radove koji tematiziraju sljedeće:

–  sprega rodne i klasne opresije: intersekcionalnost kao alat emancipacije, ili kao alat politike identiteta (i depolitizacije feminizma)

–  oblici, modeli i područja borbe protiv neoliberalnih politika i njihovog pogubnog utjecaja na položaj radnica

–  feministički i radnički pokret: strategija, taktika i organizacija

–  borba protiv institucionalizacije feminizma

–  borba protiv kooptacije feminizma

–  pozicioniranje: prilika za ideološka pozicioniranja feminizma, ili za postmodernu relativizaciju

–  feminizmi u tranzicijskim politikama i monetarizacija ženskog pokreta

–  neokolonijalni i neoliberalni feminizam kao proizvod raspada Jugoslavije

–  feministički koncepti javnog dobra

–  feministička analiza jugoslovenskih radničkih praksi: prošlost, sadašnjost, budućnost.

ŠTA TRAŽIMO (UMJETNOST):

–  svi radovi moraju biti na lokalnom jeziku (BHSC)

–  u obzir dolaze samo ranije neobjavljena djela

–  moguće je poslati do tri pjesme; nema ograničenja u broju stihova

–  moguće je poslati samo jednu priču; kratke priče ne bi trebale biti duže od 2000 riječi

–  radove slati u .doc formatu

–  slike moraju biti u .jpg formatu, veličine do 2MB i moguće je poslati do 5 individualnih radova ili do 10 radova koji su dio serije

ŠTA TRAŽIMO (TEORIJA):

–  svi tekstovi moraju biti na lokalnom jeziku (BHSC)

–  u obzir dolaze samo autorski, ranije neobjavljeni radovi

– teorijski tekstovi trebaju biti između 1500 i 2000 riječi (uključujući reference)

–  citiranje prema harvardskom standardu, peto izdanje objavljeno u januaru 2015

–  tražimo radove sa jasnim političkim i ideološkim stavovima, argumentovane i odvažne

–  ne objavljujemo radove koji propagiraju eksploativne, seksističke, fašističke ili rasističke ideje.

Prije slanja radova preporučujemo čitanje štampanog i online izdanja Bone. Radovi objavljeni do sada dobar su pokazatelj kakvu umjetnosti i teoriju želimo.

Radove slati do 15. maja 2017 na: redakcija@bonamag.ba, zajedno sa biografijom dužine do 200 riječi. Ukoliko imate ideju za rad i želite je sa nama razraditi, javite se na istu e-mail adresu. Radove za web primamo neovisno od konkursa, i nevezano za navedene teme.

Free WordPress Themes, Free Android Games